French (Fr)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
אתה נמצא כאן: פטנטים-סימני מסחר
תחומי פעילות

פטנטים-סימני מסחר – קניין רוחני

פטנטים-סימני מסחר
ר

בים מנכסיה של חברה בימינו הם נכסים בלתי מוחשיים, וכוללים, בין היתר: סימני מסחר, סודות מסחריים או תעשייתיים, פטנטים על המצאות, תרשימים תעשייתיים, זכויות יוצרים (תוכנות) וסוגים אחרים של קניין רוחני.

שמירה על קניין רוחני כרוכה ברישום זכויות בו והגנה על קיומו, ודורשת השקעת משאבים רבים וידע מקצועי נרחב המקיף הליכים משפטיים מקומיים ובינלאומיים סבוכים.

משרדנו מאגד את הידע המקצועי הדרוש, הניסיון המעשי וכוח האדם המתאים, שיסייע לכם בשמירה על זכויותיכם בקניין הרוחני שלכם ובהסדרת הבעלות עליו.


" משרדנו מאגד את הידע המקצועי הדרוש, הניסיון המעשי וכוח האדם המתאים, שיסייע לכם בשמירה על זכויותיכם בקניין הרוחני שלכם ובהסדרת הבעלות עליו."
A.T

הצטרפו אלינו

משרד עורכי דין בנתניה

רחוב סמילנסקי 15, 42431 נתניה

 

  • טל:

    +972 (0)73  796 46 84

  • פקס:

    +972 (0)9 77 48 980