French (Fr)English (United Kingdom)Hebrew (Israel)
אתה נמצא כאן: בית המשפט הצבאי

דיני צבא

דיני צבא
הצבא מציב בפני אלו המשרתים בו, והמעניקים לו שירותים, שלל מצבים המצריכים ידע מקצועי והיכרות עם הדינים המיוחדים החלים עליו.
בין היתר, איש צבא עשוי להיתקל במהלך שירותו בבעיות משמעת, הערכה, ענישה, העברה לתפקידים אחרים, קידום בדרגות, ועוד.
גם מול הרשויות האזרחיות עשוי איש הצבא להידרש לאיש מקצוע המכיר את החוקים והתקנות המיוחדים החלים עליו.


עו"ד טנג'י הוסמך והורשה ע"י המדינה להופיע מטעם בתי הדין הצבאיים של מדינת ישראל.
דבר זה מאפשר לו לנהל ולפתור סכסוכים ומחלוקות בין אזרחים עובדי צבא ומעסיקיהם, בין אנשי צבא המשרתים בקבע, בסדיר או במילואים וכן לטפל בהליכים ספציפיים הנוגעים לדין המנהלי, האזרחי והפלילי.

משרדנו מטפל גם באנשי צבא הנפגעים בעת מילוי תפקידם, דואג להכרה בזכויותיהם, הערכת הנזק הגופני שנגרם להם וקבלת המעמד המתאים והפיצוי המתחייב בגינו.

הצטרפו אלינו

משרד עורכי דין בנתניה

רחוב סמילנסקי 15, 42431 נתניה

 

  • טל:

    +972 (0)73  796 46 84

  • פקס:

    +972 (0)9 77 48 980